Vsem PriVeTik..!!!

**WeLcoMe To My SiTe**
nezabydti zaglenyt v gastevyxy..!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
^^~_~^^ GoStEvYxA ^^~_~^^
^^~_~^^ Pro MeNia ^^~_~^^
^^~_~^^ Moi FoTki ^^~_~^^
^^~_~^^FoTki MoiX DrYzEi ^^~_~^^
^^~_~^^ FoTki s Modi ^^~_~^^
^^~_~^^ MoDa Club15.4.05^^~_~^^
^^~_~^^ PriKoLniE FoTki ^^~_~^^
^^~_~^^ Dla PaRnEi ^^~_~^^
^^~_~^^ StiXi ^^~_~^^
^^~_~^^ oBoi ^^~_~^^
^^~_~^^ LuBov ^^~_~^^
^^~_~^^ ia TeBia Lublu ^^~_~^^
^^~_~^^ Sex ^^~_~^^
^^~_~^^ PriZnaKi LuBvi ^^~_~^^
^^~_~^^ PriKoLi ^^~_~^^
^^~_~^^ AneGdOti ^^~_~^^
^^~_~^^GoRoSkOP^^~_~^^
^^~_~^^ Flow 19.04.05 ^^~_~^^
^^~_~^^MoDa CluB 22.04.05^^~_~^^
^^~_~^^ ULtrA 22.04.05 ^^~_~^^
^^~_~^^KakiE Mi RaZniE^^~_~^^
^^~_~^^LaSkoViE SloVa^^~_~^^
^^~_~^^ VluBis ^^~_~^^
^^~_~^^ On Moi ^^~_~^^
^^~_~^^ ZaGaDki ^^~_~^^
^~_~^SveRkaushiE KaRtinkE^~_~^
^~_~^KaK zAvAEvat PaRniA^~_~^
^^~_~^^SoVeti DeVyshKam^^~_~^^
^^~_~^^13 Fraz Zizni ^^~_~^^
^^~_~^^ SloVaR dEvYshEk ^^~_~^^
^^~_~^^Zna4enia Pa4Elyev ^^~_~^^
^^~_~^^LubiT iLi Ne LubiT^^~_~^^
^^~_~^^KaK poNraVitSa^^~_~^^
^^~_~^^LyBOvniE isToRie^^~_~^^
^^~_~^^KaK zaBit Evo?? ^^~_~^^
^^~_~^^ 4Vet i XaRaktEr ^^~_~^^
^^~_~^^ PoMoGi Emy ^^~_~^^
^^~_~^^FasHion Bar11.5.05^^~_~^^
^^~_~^^Moda CluB 13.5.05^^~_~^^
^^~_~^^RasiA s LuBoviy^^~_~^^
^^~_~^^ExSpOsE 1.7.05 ^^~_~^^
^^~_~^^ PuRe 14.7.05 ^^~_~^^
^^~_~^^ DeNyXa y GrIsHa ^^~_~^^
^^~_~^^ uLtRa 12.8.05 ^^~_~^^
^^~_~^^ uLtRa 19.8.05 ^^~_~^^
^^~_~^^ uLtRa 26.8.05 ^^~_~^^
^^~_~^^ FoTki 10.11.05 ^^~_~^^
kazik-siamets@rambler.ru


ICQ:  294808487


В неё можно верить или не верить. Её можно воспевать или втаптывать в грязь. Кто то ищет её всю жизнь, но так и не находит. Кто-то стремится избежать, но встречая её, бессилен что-либо сделать.
Говорят что она рождается в сердце. Вообще... много чего говорят.
Но для неё это не важно. Она помимо все этого. Потому что она – ЛЮБОВЬ.


:"*v*": :"*v*": :"*v*": :"*v*": :"*v*":
 
CarrielynnesWorld.com Welcome Sign By: CarrielynnesWorld.com Cursor from www.CarrielynnesWorld.com
CarrielynnesWorld.com

Get Your Own!
Cursor from www.CarrielynnesWorld.com Cursor from www.CarrielynnesWorld.com Всё для ваших сайтов!! Scrollbar By, CarrielynnesWorld.com Scrollbar By, CarrielynnesWorld.com Scrollbar By, CarrielynnesWorld.com